ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Amita, Κάθε Μέρα Κερδίζεις
 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ.9, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος (εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρία «COMSPEQ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου επί της οδού Σπ. Λούη, αρ. 21, 15124 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος (εφεξής η «Διαφημιστική») στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα «ΑΜΙΤΑ» διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου διαγωνισμό με ενδεικτικό τίτλο «Amita, Κάθε Μέρα Κερδίζεις» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας www.amita.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).
 2. Σκοπός του Διαγωνισμού. Η ανάδειξη μέσω κληρώσεως τυχερών νικητών, στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα δια του παρόντος υπό όρο 12 προβλεπόμενα δώρα.
 3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας άνω των 18 ετών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).
 4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Στο Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, οι υπάλληλοι της Διαφημιστικής καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω πρώτου και δευτέρου βαθμού. 
 5.  Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 ώρα 00.00 έως την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 στις 23.59.59 μμ. (εφεξής η «Διάρκεια»).
 6. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν οι εξής γεύσεις Amita στη συσκευασία του 1L, που φέρουν λευκό καπάκι και την ειδική σήμανση «Amita, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ»: Πορτοκάλι Κλασική, Πορτοκάλι Βερίκοκο Μήλο, Βύσσινο, Μήλο Πορτοκάλι Καρότο, Ροδάκινο, Μήλο, Πορτοκάλι Νέκταρ, Φράουλα, Γκρέιπφρουτ, Κοκτέιλ Κράνμπερι, Λεμόνι, Κοκτέιλ Ρόδι, Μπανάνα, Ανανάς. Εξαιρείται η Amita Motion.
 7. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  1. Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.
  2. Εν συνεχεία, και μόνο για την πρώτη του επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, απαιτείται να πραγματοποιήσει εγγραφή δημιουργώντας το «Προφίλ Χρήστη»  με το οποίο θα εισέρχεται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα. Για τη δημιουργία του προφίλ αυτού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τα εξής στοιχεία:
   • Όνομα
   • Επώνυμο
   • Email/username
   • Κινητό Τηλέφωνο
   • Κωδικός Πρόσβασης

   να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις της διοργανώτριας για στατιστικούς λόγους και τέλος,  να αποδεχθεί τους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

  3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.
  4. Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος  να εξασφαλίσει την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον κωδικό συμμετοχής, ο οποίος μπορεί να λαμβάνεται από κάθε ενδιαφερόμενο εναλλακτικώς με δύο τρόπους: είτε (α) εμπεριέχεται κάτω από το λευκό καπάκι των προαναφερθέντων γεύσεων της Amita 1L, είτε (β) θα παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο από την έδρα της Διαφημιστικής κατόπιν τηλεφωνικής του επικοινωνίας στον αριθμό 210 6145511 από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 09:00 και 16:00 προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τον τρόπο παραλαβής του κωδικού συμμετοχής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει  αποκλειστικά και μόνον έναν (1) κωδικό συμμετοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.
  5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κωδικός συμμετοχής που εμπεριέχεται στο καπάκι ανωτέρω είναι (α) δυσανάγνωστος ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν εμπεριέχεται στο εν λόγω καπάκι, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει νέο κωδικό συμμετοχής αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τη Διαφημιστική σύμφωνα με τον όρο iv(β) ανωτέρω.
  6. Εν συνεχεία στην ίδια ως άνω Ιστοσελίδα ο ενδιαφερόμενος εισάγει τον κωδικό και επιλέγει την εντολή «καταχώρηση».
 8. Με το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται αμέσως μέσω της ως άνω σελίδας αν η καταχώρηση του κωδικού τους πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. Η κατά τα ανωτέρω υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό σημαίνει αυτόματα και αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ο Συμμετέχων συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 9. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στο Διαγωνισμό με διαφορετικό κάθε φορά κωδικό συμμετοχής. Συμμετέχων ο οποίος έχει αναδειχθεί Νικητής σε μία από τις κληρώσεις του Διαγωνισμού, δεν μπορεί να αναδειχθεί εκ νέου Νικητής σε άλλη κλήρωση.
 10. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Συμμετέχοντες, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να προσκομίσουν τα καπάκια συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά σε περίπτωση που ο Συμμετέχων προβάλλει οποιαδήποτε διαφωνία/αντίρρηση/ένσταση σχετική με τη διαδικασία του Διαγωνισμού ή/και αν ο Συμμετέχων έχει αναδειχθεί Νικητής στον Διαγωνισμό.
 11. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή του Διαγωνισμού. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχτούν συνολικά 200  νικητές (εφεξής οι «Νικητές») ως εξής:

  Από την έναρξη του Διαγωνισμού και κάθε μέρα μέχρι και τη λήξη του, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές κληρώσεις από τις οποίες προκύπτουν πέντε (5) τυχεροί Νικητές και δύο (2) αναπληρωματικοί Νικητές καθημερινά. Οι κωδικοί που συμμετέχουν σε κάθε κλήρωση είναι εκείνοι που καταχωρήθηκαν στην Ιστοσελίδα την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα της κληρώσεως και μεταξύ των ωρών 00:00:00 έως και 23:59:59. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η πρώτη κλήρωση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι κωδικοί που καταχωρήθηκαν στην Ιστοσελίδα από την ημερομηνία που αυτή θα είναι διαθέσιμη στο κοινό (26/03/2018) και μέχρι την 2/4/2018 και ώρα 23:59:59.

  Οι πέντε (5) τυχεροί Νικητές ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού την ημέρα της κληρώσεως και μέχρι τις 12:00μ.μ., στην ειδική ενότητα «Νικητές».

 12. Δώρο του Διαγωνισμού. Οι τυχεροί Νικητές κερδίζουν έκαστος τέσσερις (4) δωροεπιταγές των πενήντα ευρώ (50€) ήτοι συνολικής αξίας διακοσίων ευρώ (200€), τις οποίες μπορούν να εξαργυρώσουν σε προϊόντα της επιλογής τους από τα καταστήματα Public (πληροφορίες στο http://www.public.gr/).
 13. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση του Δώρου. Οι Νικητές, ενημερώνονται με email από τη Διαφημιστική εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης για την ανάδειξή τους. Προκειμένου να κατοχυρώσουν τα δώρα τους, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή τους με τη διαδικασία ως ανωτέρω, να καλέσουν στον αριθμό 210 6145511 εργάσιμες ημέρες και ώρες μεταξύ 09:00 και 16:00 και να ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους.
 14. Για την παραλαβή και εξαργύρωση των Δωροεπιταγών που κέρδισαν οι Νικητές έχουν τις εξής επιλογές:
  1. Αποστολή Φυσικής Δωροεπιταγής

   Εφόσον ο Νικητής το επιθυμεί και το δηλώσει μπορεί να γίνει φυσική αποστολή των δωροεπιταγών που κέρδισε σε διεύθυνση που εκείνος θα υποδείξει. Για την εξαργύρωση των δωροεπιταγών αυτών ο Νικητής θα πρέπει να περάσει από φυσικό κατάστημα Public, ώστε να εξαργυρώσει τις Δωροεπιταγές με προϊόντα της επιλογής του ίσης ή μεγαλύτερης αξίας καταβάλλοντας τυχόν διαφορά.

   Όροι και προϋποθέσεις Φυσικής Δωροεπιταγής

   1. Η δωροεπιταγή δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή.
   2. Η χρήση της κάθε δωροεπιταγής γίνεται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού της  σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Public της χώρας.
   3. H διάρκεια, μέσα στην οποία μπορεί να γίνει χρήση της, είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία ανάδειξης του Νικητή. Μετά την παρέλευση της άνω εννεάμηνης προθεσμίας, η δωροεπιταγή απενεργοποιείται και δεν είναι εφικτή η εξαργύρωσή της ή αντικατάστασή της.
   4. Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά, μπορεί μόνο να ανταλλαχθεί με αγοραζόμενα εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας τη διαφορά.
   5. Από την εξαργύρωση της δωροεπιταγής  εξαιρούνται οι συναλλαγές για τις οποίες τα καταστήματα PUBLIC προβλέπουν ως μόνο τρόπο πληρωμής την καταβολή μετρητών (μετρητοίς) και συγκεκριμένα για την εξόφληση λογαριασμών και εγγυήσεων τηλεφωνίας, την εξόφληση λογαριασμών Κοινωφελών Οργανισμών καθώς και τις εισπράξεις για λογαριασμό προμηθευτών που αφορούν την αγορά εφαρμογών (apps), μουσικής και e-books.
   6. Κάθε γνήσια δωροεπιταγή φέρει  στην μπροστινή πλευρά 4χρωμία το ποσό της δωροεπιταγής, το λογότυπο Public και  στην πίσω πλευρά αυτής γραμμοκώδικα ασφαλείας (barcode) και εκτύπωση ασφαλείας glossmark. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του barcode ή/και της 4χρωμίας στην αξία της δωροεπιταγής ή/και στην εκτύπωση ασφαλείας glossmark είναι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα της δωροεπιταγής, το κατάστημα PUBLIC έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπορεύματα. 
   7. Η δωροεπιταγή πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται, ούτε ακυρώνεται. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ή/και τα καταστήματα Public, δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δωροεπιταγής.
  2. Αποστολή Ηλεκτρονικής Δωροεπιταγής

   Για τους Νικητές εκείνους που θα δηλώσουν πως δεν τους εξυπηρετεί γεωγραφικά ένα φυσικό κατάστημα Public (Δίκτυο Καταστημάτων Public) παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής δωροεπιταγής. Σε αυτή την περίπτωση ο Νικητής θα πρέπει να δώσει στην Διαφημιστική τα κάτωθι στοιχεία του, καθώς οι δωροεπιταγές θα είναι Ονομαστικές:

   1. Ονοματεπώνυμο
   2. Διεύθυνση Κατοικίας
   3. Email
   4. Τηλέφωνο

   Κατόπιν θα επικοινωνήσει μαζί τους αρμόδιος υπάλληλος των καταστημάτων Public ώστε να τους βοηθήσει με τη διαδικασία εξαργύρωσης της ηλεκτρονικής επιταγής τους.

   Όροι και προϋποθέσεις Ηλεκτρονικής Δωροεπιταγής

   1. Η ηλεκτρονική δωροεπιταγή είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή.
   2. Η χρήση της ηλεκτρονικής δωροεπιταγής θα γίνεται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού των 200€ σε μια παραγγελία.
   3. Η ηλεκτρονική παραγγελία και αγορά των προϊόντων γίνεται τηλεφωνικά με την υποστήριξη ενός customer agent του Public.
   4. H διάρκεια, μέσα στην οποία μπορεί να γίνει χρήση της, είναι ένας (1) μήνας από την ημερομηνία της πρώτης τηλεφωνικής επικοινωνίας από τον customer agent του Public. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, η ηλεκτρονική δωροεπιταγή απενεργοποιείται και δεν είναι εφικτή η εξαργύρωσή της.
   5. Η ηλεκτρονική δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά, μπορεί μόνο να ανταλλαχθεί με αγοραζόμενα εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας τη διαφορά.
 15. Ευθύνη. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε Νικητής δεν παραλάβει το email ενημέρωσής του, έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατοχυρώσει ή να παραλάβει το δώρο του ή να εξαργυρώσει το δώρο του, κατά τα ως άνω περιγραφόμενα ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί των δώρων, τα οποία παραμένουν εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.
 16. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για εκτυπωτικά λάθη ή πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα που θα παραλάβουν οι Νικητές.
 17. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 18. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση των Όρων του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της Ιστοσελίδας. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.
 19. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που τους δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση.
 20. Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους Συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια ή και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα καθώς και για τυχόν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην  Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  contest@amita.gr προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.
 21. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
 22. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτής, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 23. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.
 24. Οι Νικητές δίνουν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή των δώρων του Διαγωνισμού.

  Προσωπικά Δεδομένα. Στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ήτοι, για τους μεν Νικητές όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, για τους λοιπούς Συμμετέχοντες όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Επιπλέον και ειδικά για όσους Νικητές επιθυμούν την αποστολή Ηλεκτρονικής Δωροεπιταγής, τα δεδομένα αυτά θα διαβιβαστούν στην εταιρεία Public αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με τον κο Νικόλαο Ανανίκα (τηλ. 210 638 1730 ), υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

 25. Οι Συμμετέχοντες  δίνουν την συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο και να διαβιβάσει κατά περίπτωση τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.
 26. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
 27. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

             
  Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Ευαγγελία Γουλανδρή (οδός Γ. Δροσίνη αρ. 5, Κηφισιά, τηλ. 210 8015 345) απ’ όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας.

  Μαρούσι, Μάρτιος 2018