Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα

Για την Tetra Pak, την πρωτοπόρο εταιρία στο χώρο της χάρτινης συσκευασίας και των ολοκληρωμένων συστημάτων επεξεργασίας και διανομής τροφίμων, η συνεισφορά στο περιβάλλον και στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται αποτελεί δέσμευση και αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της. Γι' αυτό όλες οι δράσεις της σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, επικεντρώνονται στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης στο περιβάλλον και στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

Στόχος είναι οι συσκευασίες Tetra Pak να έχουν τη μικρότερη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς τα υλικά που χρησιμοποιεί και τον τρόπο κατασκευής των προϊόντων, ώστε να επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Καθώς οι συσκευασίες Tetra Pak αποτελούνται κατά 75% περίπου από χαρτί, έχουν επιλέξει τη χρήση ανανεώσιμων υλικών για την κατασκευή τους. Το χαρτί, η βασική πρώτη ύλη των συσκευασιών προέρχεται από δάση πιστοποιημένα κατά FSC® και άλλες ελεγχόμενες πηγές.

Επίσης, η Tetra Pak συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, όπως η WWF σε προγράμματα δασοκομίας, και φροντίζει ώστε οι προμηθευτές της να έχουν πλήρη γνώση της προέλευσης των ινών που παραδίδουν, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε πηγή παράνομης συγκομιδής ξύλου σε κάποια άθικτη ή υψηλής αξίας δασική γη.

Η Tetra Pak υποστηρίζει δραστηριότητες οι οποίες αυξάνουν την πρόσβαση στην ανακύκλωση χρησιμοποιημένων χάρτινων συσκευασιών και συνεργάζεται με οργανώσεις πολιτών, τον βιομηχανικό κλάδο και κυβερνητικούς φορείς. Από το 2002 έχει διαπιστώσει σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης σε χώρες όπου η ανακύκλωση και η αποκομιδή βρίσκονται στα πρώτα τους στάδια, ενώ στις αγορές όπου τόσο η υποδομή της αποκομιδής όσο και αυτή της ανακύκλωσης είναι καλά εδραιωμένες τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι πιο σταθερά. Η παγκόσμια ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων χάρτινων συσκευασιών της Tetra Pak® αυξήθηκε κατά 10% το 2012, από 528 κιλοτόνους σε 581 κιλοτόνους, δηλαδή σε 22,9% επί του συνόλου. Περίπου 3,6 δισεκατομμύρια περισσότερες συσκευασίες Tetra Pak ανακυκλώθηκαν το 2012 σε σχέση με το 2011. Από τις ανακυκλωμένες χάρτινες συσκευασίες μπορούν να φτιαχτούν άλλα χάρτινα κυρίως προϊόντα, όπως χαρτί αλληλογραφίας, χαρτόκουτα, χαρτόνι για βιομηχανική χρήση και άλλα.

Τέλος, σημαντικός παράγοντας είναι και ο τύπος ενέργειας που χρησιμοποιείται καθώς και ο τρόπος διανομής των προϊόντων της. Το 2011 έθεσε έναν νέο κλιματικό στόχο. Ορίσε πλαφόν στα επίπεδα του 2010 για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της, το οποίο σκοπεύει να επιτύχει έως το 2020 και παρά την ανάπτυξή της. Η κάλυψη ολόκληρης της αλυσίδας αξίας προϋποθέτει τη συνεργασία της τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τους πελάτες της, καθώς και την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων χάρτινων συσκευασιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εάν ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας αγγίζει το 5% ανά έτος, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική μείωση 40% για να επιτύχει τον στόχο της.

Συνταγές